Lời bài hát: Tuyển Tập Những Ca Khúc Mang Âm Hưởng Dân Ca | Vọng Cổ Thùy Dương

Tuyển Tập Những Ca Khúc Mang Âm Hưởng Dân Ca | Vọng Cổ Thùy Dương -

Tuyển Tập Những Ca Khúc Mang Âm Hưởng Dân Ca | Vọng Cổ Thùy Dương