Lời bài hát: Tuyển Tập Những Ca Khúc Mang Âm Hưởng Dân Ca – Vọng Cổ | Thùy Dương

Tuyển Tập Những Ca Khúc Mang Âm Hưởng Dân Ca – Vọng Cổ | Thùy Dương -

Tuyển Tập Những Ca Khúc Mang Âm Hưởng Dân Ca – Vọng Cổ | Thùy Dương