Lời bài hát: Tuyển tập những bài hát dân ca về quê hương Thái Bình hay nhất

Tuyển tập những bài hát dân ca về quê hương Thái Bình hay nhất -

 1. Nắng ấm quê hương
 2. Mời anh về thăm quê hương em
 3. Ca dao làng biển
 4. Ca dao quê lúa
 5. Hai chị em
 6. Hát về Thái Bình
 7. Hẹn mùa mười tấn năm sau
 8. Hoa xoan đêm hội
 9. Bài ca năm tấn
 10. Nghe tiếng trống quê hương
 11. Tiếng hát Thái Bình
 12. Thái  Bình quê hương tôi
Tuyển tập những bài hát dân ca về quê hương Thái Bình hay nhất