Lời bài hát: Về miền quan họ/ Dân ca quan họ Bắc Ninh ngọt ngào mê mẩn triệu trái tim người nghe

Về miền quan họ/ Dân ca quan họ Bắc Ninh ngọt ngào mê mẩn triệu trái tim người nghe -

Về miền quan họ/ Dân ca quan họ Bắc Ninh ngọt ngào mê mẩn triệu trái tim người nghe