Lời bài hát: Vở cải lương: Tình người (Phượng Loan, Hồ Ngọc Trinh, Diễm My,Anh Chàng)

Vở cải lương: Tình người (Phượng Loan, Hồ Ngọc Trinh, Diễm My,Anh Chàng) - , , ,

Vở cải lương: Tình người (Phượng Loan, Hồ Ngọc Trinh, Diễm My,Anh Chàng)