Lời bài hát: Vở cải lương: Trọn mối tơ duyên

Vở cải lương: Trọn mối tơ duyên - , , ,

Vở cải lương: Trọn mối tơ duyên