Lời bài hát: Cho Đời Soi Gương – Mỹ Hằng, Đào Vũ Thanh, Trọng Nghĩa, Như Huỳnh

Cho Đời Soi Gương – Mỹ Hằng, Đào Vũ Thanh, Trọng Nghĩa, Như Huỳnh - , , ,

Cho Đời Soi Gương – Mỹ Hằng, Đào Vũ Thanh, Trọng Nghĩa, Như Huỳnh