Lời bài hát: Yêu Nàng Hai Lúa – Liên Khúc Trữ Tình Miền Tây Chọn Lọc Nhạc Dân Ca Quê Hương Hay Nhất

Yêu Nàng Hai Lúa – Liên Khúc Trữ Tình Miền Tây Chọn Lọc Nhạc Dân Ca Quê Hương Hay Nhất -

Yêu Nàng Hai Lúa – Liên Khúc Trữ Tình Miền Tây Chọn Lọc Nhạc Dân Ca Quê Hương Hay Nhất