Lời bài hát: 20 Bài Tân Cổ Bất Hủ Trước 1975 | Tân Cổ Giao Duyên, Vọng Cổ Hay Của Nhiều Nghệ Sỹ

20 Bài Tân Cổ Bất Hủ Trước 1975 | Tân Cổ Giao Duyên, Vọng Cổ Hay Của Nhiều Nghệ Sỹ -

20 Bài Tân Cổ Bất Hủ Trước 1975 | Tân Cổ Giao Duyên, Vọng Cổ Hay Của Nhiều Nghệ Sỹ

01. Chuyến Xe Lam Chiều – Minh Cảnh & Phượng Liên
02. Nhẫn Cỏ Cho Em – Tấn Tài & Mỹ Châu
03. Một Chuyến Xe Hoa – Minh Vương & Lệ Thủy
04. Đừng Cắt Sợi Chỉ Hồng – Minh Cảnh & Thanh Kim Huệ
05. Căn Nhà Ngoại Ô – Thanh Tuấn & Mỹ Châu
06. Cảm Ơn – Minh Phụng & Lệ Thủy
07. Đêm Bơ Vơ – Chí Tâm & Thanh Kim Huệ
08. Áo Cưới Màu Hoa Cà – Tấn Tài & Phượng Liên
09. Hoa Trinh Nữ – Minh Vương & Lệ Thủy
10. Ai Cho Tôi Tình Yêu – Tấn Tài
11. Buồn Trong Kỷ Niệm – Minh Vương & Thanh Kim Huệ
12. Gặp Nhau – Thanh Tuấn & Thanh Kim Huệ
13. Quán Nửa Khuya – Minh Cảnh & Chí Tâm
14. Áo Trắng Ngày Xưa – Tấn Tài & Lệ Thủy
15. Rước Tình Về Với Quê Hương – Minh Cảnh & Thanh Kim Huệ
16. Trường Cũ Tình Xưa – Chí Tâm & Thanh Kim Huệ
17. Tình Thắm Duyên Quê – Thanh Tuấn & Phượng Liên
18. Bên Rằng Ô Môi – Tấn Tài
19. Người Ngoài Phố – Minh Cảnh
20. Hai Năm Rồi – Thanh Tuấn & Lệ Thủy

20 Bài Tân Cổ Bất Hủ Trước 1975 | Tân Cổ Giao Duyên, Vọng Cổ Hay Của Nhiều Nghệ Sỹ