Lời bài hát: Nhạc cải lương: Gió Mùa Thu tuyển tập hát ru con Nam Bộ hay

Nhạc cải lương: Gió Mùa Thu tuyển tập hát ru con Nam Bộ hay -

Ơ… ầu ơ… Cây xanh thì trái cũng xanh, cha mẹ hiền lành mà để đức cho con
Ơ… ầu ơ… Ươm cây từ thuở còn non dạy con từ thuở mà day con từ thuở con còn ngây thơ.
Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm canh chày, là năm canh chày thức đủ vừa năm hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi em nhớ tơi chàng em nhớ tơi chàng
Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con con hời mà con hỡi con hỡi con hời hỡi con
Đến mùa xuân trong cơn gió ẩm cha con về là cha con về con nắm tay cha hỡi người người ơi hỡi chàng chàng ơi em nhớ tới chàng em nhớ tới chàng
Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con con hời con hỡi con hỡi con hời hỡi con.
Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con con hời con hỡi con hỡi con hời hỡi con.

1. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ vừa năm
Thương con mẹ khổ trăm chiều
Dòng sông phù sa nước mặn
Ầu ơ mẹ ru con say giấc ngủ
Tiếng võng ru buồn
Thương anh mắt đợi mắt chờ.

[ĐK:]
Sao anh chẳng nhớ con đò
Sao anh vội bỏ dòng sông
Phải chi em đi lấy chồng
Em đi lấy chồng người ta đau xót trong lòng
Gió đưa bụi trúc sau vườn
Thương cây nhớ cội đêm trường nhớ anh.

2. Chốn làng quê cầu tre bé nhỏ
Cây đã già bến cũ chờ ai
Dây leo còn níu trên giàn
Mình em ngồi ôm kỷ niệm
Ầu ơi chờ anh trông con ở vậy
Tiếng võng ru buồn thương anh mắt đợi mắt chờ.

Nhạc cải lương: Gió Mùa Thu tuyển tập hát ru con Nam Bộ hay