Lời bài hát: NSND Thu Hiền – Lời Hát Ru Con | Những Bài Hát Ru Con Bắc Bộ Hay Nhất

NSND Thu Hiền – Lời Hát Ru Con | Những Bài Hát Ru Con Bắc Bộ Hay Nhất -

NSND Thu Hiền – Lời Hát Ru Con | Những Bài Hát Ru Con Bắc Bộ Hay Nhất