Lời bài hát: Hát ru con ngủ chọn lọc hay nhất- Tuyển chọn những bài hát ru con Bắc Bộ

Hát ru con ngủ chọn lọc hay nhất- Tuyển chọn những bài hát ru con Bắc Bộ -

Nghe thêm các bài ru con Bắc Bộ chọn lọc nổi tiếng khác tại đây:

  1. Con thu trường học , mẹ thi trường đời
  2. Cò lả
  3. Sư ốm tương tư
  4. Khi vui giỡn bóng khi buồn bỏ đi
  5. Ba cô đi chăn bò vàng
  6. Em đã có chồng
  7. Phụ nghĩa tình ai
  8. Bao giờ cho đá nảy mầm
  9. Cái ngủ
Hát ru con ngủ chọn lọc hay nhất- Tuyển chọn những bài hát ru con Bắc Bộ