Lời bài hát: Hát ru con – Câu hát ru quê mình – Tuyển tập những bài hát ru ba miền hay nhất nhiều nghệ sĩ

Hát ru con – Câu hát ru quê mình – Tuyển tập những bài hát ru ba miền hay nhất nhiều nghệ sĩ -

Hát ru con – Câu hát ru quê mình – Tuyển tập những bài hát ru ba miền hay nhất nhiều nghệ sĩ