Lời bài hát: Hát Ru Con Nam Bộ, những bài hát ru hay nhất

Hát Ru Con Nam Bộ, những bài hát ru hay nhất -

Nghe thêm những bài hát ru Nam Bộ tại đây

 1. Hát ru Nam Bộ: tình mẹ vẫn ấm lời ru
 2. Giai điệu quê hương: Những bài ru con nổi tiếng
 3. Hát ru Nam Bộ 9
 4. Hát ru Nam Bộ 4
 5. Hát ru Nam Bộ 3
 6. Gió đồng rào rạt lúa reo
 7. Hát ru Quảng Nam hay  nhất
 8. Nhạc ru ngủ cho bé ngủ ngoan
 9. Hát ru Nam bộ
 10. Đạo làm con
 11. Những bài hát ru, hát ru con hay nhất của NSUT Phượng Loan
Hát Ru Con Nam Bộ, những bài hát ru hay nhất