Lời bài hát: Cải lương Bên cầu dệt lụa – Thanh Nga, Ngọc Nuôi, Kim Hương

Cải lương Bên cầu dệt lụa – Thanh Nga, Ngọc Nuôi, Kim Hương - , , , , , , ,

Cải lương Bên cầu dệt lụa – Thanh Nga, Ngọc Nuôi, Kim Hương