Lời bài hát: Bùi Lê Mận – Những bài hát hay nhất năm 2015 | Bùi Lê Mận mới nhất Full HD

Bùi Lê Mận – Những bài hát hay nhất năm 2015 | Bùi Lê Mận mới nhất Full HD -

Ở hai đầu nỗi nhớ

Câu đợi câu chờ

Điệu ví giặm là em

Em vẫn chờ anh

Giận mà thương

Giếng quê

Khúc hát sông quê

Lội dòng sông quê

Lời quê

Một câu hò sông hương

Neo đậu bến quê

Nhớ đêm giã bạn

Quê hương

Sông đợi

Sông quê

Tình làng quê

Về Hà Tĩnh người ơi

Về quê

Lời ru

Sông Hiền lương

 

Bùi Lê Mận – Những bài hát hay nhất năm 2015 | Bùi Lê Mận mới nhất Full HD