Lời bài hát: Bùi Lê Mận – Tuyển tập những ca khúc trữ tình đặc sắc

Bùi Lê Mận – Tuyển tập những ca khúc trữ tình đặc sắc -

Bùi Lê Mận – Tuyển tập những ca khúc trữ tình đặc sắc