Lời bài hát: Ca cổ cải lương Dâng lên miền đất tổ

Ca cổ cải lương Dâng lên miền đất tổ - ,

Ca cổ cải lương Dâng lên miền đất tổ do các nghệ sĩ  Bùi Trung Đẳng và Bình Trọng trình bày

Ca cổ cải lương Dâng lên miền đất tổ