Lời bài hát: Cải lương 18 năm lưu lạc – Vũ Luân, Minh Vương, Lệ Thủy

Cải lương 18 năm lưu lạc – Vũ Luân, Minh Vương, Lệ Thủy -

Cải lương 18 năm lưu lạc với sự tham gia của các nghệ sĩ Vũ Luân, Minh Vương, Lệ Thủy,…18 năm lưu lạc là vở cải lương xã hội nói về chia biệt…

Cải lương 18 năm lưu lạc – Vũ Luân, Minh Vương, Lệ Thủy