Lời bài hát: Cải lương 29 ngày sống trong tình yêu – Chiêu Hùng, Trương Hoàng Long

Cải lương 29 ngày sống trong tình yêu – Chiêu Hùng, Trương Hoàng Long -

Cải lương 29 ngày sống trong tình yêu Chiêu Hùng, Trương Hoàng Long. Vở Cải lương 29 ngày sống trong tình yêu với sự tham gia của các nghệ sĩ Chiêu Hùng, Trương Hoàng Long, Tuấn An, Lư Quốc Vinh, Phi Bảo, Thành Nhân, Hoàng…

Cải lương 29 ngày sống trong tình yêu – Chiêu Hùng, Trương Hoàng Long