Lời bài hát: Cải lương Bầu trời và mặt đất – Thoại Mỹ, Thoại Miêu, Tấn Giao

Cải lương Bầu trời và mặt đất – Thoại Mỹ, Thoại Miêu, Tấn Giao -

Cải lương Bầu trời và mặt đất với các nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ, Thoại Miêu, Tấn Giao… bầu trời và mặt đất là vở cải lương nói về chủ đề người lính…

Cải lương Bầu trời và mặt đất – Thoại Mỹ, Thoại Miêu, Tấn Giao