Lời bài hát: Cải lương Bóng tối đam mê – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Linh Tâm

Cải lương Bóng tối đam mê – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Linh Tâm -

Vở Cải lương Bóng tối đam mê vở cải lương với sự tham gia góp mặt của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Linh Tâm…

Cải lương Bóng tối đam mê – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Linh Tâm