Lời bài hát: Cải lương Bướm trắng tơ vàng – Thanh Ngân, Kim Tiểu Long

Cải lương Bướm trắng tơ vàng – Thanh Ngân, Kim Tiểu Long -

Cải lương Bướm trắng tơ vàng – Thanh Ngân, Kim Tiểu Long