Lời bài hát: Cải lương Chân dung người mẹ – Phượng Loan, Lê Tứ

Cải lương Chân dung người mẹ – Phượng Loan, Lê Tứ -

Vở Cải lương Chân dung người mẹ với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Phượng Loan, Lê Tứ, Lê Hồng Thắm, Hoàng Quốc Thanh…

Cải lương Chân dung người mẹ – Phượng Loan, Lê Tứ