Lời bài hát: Cải lương Chàng lúa lập nghiệp – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Miêu, Thoại Mỹ

Cải lương Chàng lúa lập nghiệp – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Miêu, Thoại Mỹ -

Cải lương Chàng lúa lập nghiệp với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Miêu, Thoại Mỹ, Bảo Chung…

Cải lương Chàng lúa lập nghiệp – Vũ Linh, Tài Linh, Thoại Miêu, Thoại Mỹ