Lời bài hát: Cải lương Chi Bảo Bạc Tuyết Ngưu Lang Chức Nữ – Bạch Tuyết, Thanh Sang

Cải lương Chi Bảo Bạc Tuyết Ngưu Lang Chức Nữ – Bạch Tuyết, Thanh Sang -

Vở Cải lương Ngưu Lang Chức Nữ do các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Thanh Sang thể hiện

Cải lương Chi Bảo Bạc Tuyết Ngưu Lang Chức Nữ – Bạch Tuyết, Thanh Sang