Lời bài hát: Cải lương Cho vay hạnh phúc – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Bảo Chung

Cải lương Cho vay hạnh phúc – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Bảo Chung -

Vở cải lương Cho vay hạnh phúc với sự thể hiện của nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Ngọc Huyền, Bảo Chung… vở cải lương cho vay hạnh phúc phản ánh thời kỳ kháng…

Cải lương Cho vay hạnh phúc – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Bảo Chung