Lời bài hát: Cải lương Chồng ngày vợ tháng – Thanh Ngân, Vũ Luân

Cải lương Chồng ngày vợ tháng – Thanh Ngân, Vũ Luân -

Cải lương Chồng ngày vợ tháng – Thanh Ngân, Vũ Luân