Lời bài hát: Cải Lương Chồng Tôi Là Hoàng Hậu

Cải Lương Chồng Tôi Là Hoàng Hậu -

Cải Lương: Chồng Tôi Là Hoàng Hậu
Nghệ Sĩ: Vũ Luân, Thanh Ngân, Kim Tiểu Long, Đức Minh, Chí Linh, Trinh Trinh, Bảo Chung, Kiều Oanh, Vũ Đức, Bích Hạnh

Cải Lương Chồng Tôi Là Hoàng Hậu