Lời bài hát: Cải lương Chuyện tình Hàn Mặc Tử – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân

Cải lương Chuyện tình Hàn Mặc Tử – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân -

Cải lương Chuyện tình Hàn Mặc Tử với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long, Thanh Ngân, Thoại Mỹ, Trọng Nghĩa, Diệp Lang…

Cải lương Chuyện tình Hàn Mặc Tử – Kim Tiểu Long, Thanh Ngân