Lời bài hát: Cải lương chuyện tình Hàn Mặc Tử – Trọng Hữu, Lệ Thủy, Diệp Lang

Cải lương chuyện tình Hàn Mặc Tử – Trọng Hữu, Lệ Thủy, Diệp Lang -

Cải lương chuyện tình Hàn Mặc Tử với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Trọng Hữu, Lệ Thủy, Diệp Lang, Thanh Tòng, Mỹ Châu

Cải lương chuyện tình Hàn Mặc Tử – Trọng Hữu, Lệ Thủy, Diệp Lang