Lời bài hát: Cải lương: Chuyện tình xóm lưới Quế Trân, Kim Phương

Cải lương: Chuyện tình xóm lưới Quế Trân, Kim Phương -

Cải lương: Chuyện tình xóm lưới Quế Trân, Kim Phương