Lời bài hát: Cải lương: Chuyện tình xóm lưới Quế Trân, Kim Phương

Cải lương: Chuyện tình xóm lưới Quế Trân, Kim Phương -

https://www.youtube.com/watch?v=If9VuUjImGw

https://www.youtube.com/watch?v=RvIV2-iq8sQ

Cải lương: Chuyện tình xóm lưới Quế Trân, Kim Phương