Lời bài hát: Cải lương Đồng Tiền Và Hạnh Phúc – Lê Hồng Thắm, Võ Minh Lâm

Cải lương Đồng Tiền Và Hạnh Phúc – Lê Hồng Thắm, Võ Minh Lâm -

Cải lương Đồng Tiền Và Hạnh Phúc – Lê Hồng Thắm, Võ Minh Lâm