Lời bài hát: Cải lương Dưới Cội Bồ Đề – Bạch Tuyết, Thanh Sang, Vũ Luân, Thanh Ngân

Cải lương Dưới Cội Bồ Đề – Bạch Tuyết, Thanh Sang, Vũ Luân, Thanh Ngân -

Cải Lương: Dưới Cội Bồ Đề
Nghệ sĩ: Bạch Tuyết, Thanh Sang, Vũ Luân, Thanh Ngân, Linh Tâm, Diệp Lang, Hồng Nga, Trung Dân

Cải lương Dưới Cội Bồ Đề – Bạch Tuyết, Thanh Sang, Vũ Luân, Thanh Ngân