Lời bài hát: Cải lương Dưới cuội Bồ Đề – Bạch Tuyết, Thanh Sang, Thanh Ngân

Cải lương Dưới cuội Bồ Đề – Bạch Tuyết, Thanh Sang, Thanh Ngân -

Cải lương Dưới cuội Bồ Đề – Bạch Tuyết, Thanh Sang, Thanh Ngân