Lời bài hát: Cải lương hài Đại phát tài – Minh Vương, Thanh Kim Huệ, Văn Chung

Cải lương hài Đại phát tài – Minh Vương, Thanh Kim Huệ, Văn Chung -

Cải lương hài Đại phát tài – Minh Vương, Thanh Kim Huệ, Văn Chung