Lời bài hát: Cải lương hài Gả Con Ăn Tết – Vũ Linh, Thanh Ngân, Hồng Vân

Cải lương hài Gả Con Ăn Tết – Vũ Linh, Thanh Ngân, Hồng Vân -

Cải lương hài Gả Con Ăn Tết – Vũ Linh, Thanh Ngân, Hồng Vân