Lời bài hát: Cải lương hài hước Cậu ngốc học làm khôn – Bảo Quốc, Ngọc Giàu

Cải lương hài hước Cậu ngốc học làm khôn – Bảo Quốc, Ngọc Giàu -

Cải lương hài hước Cậu ngốc học làm khôn – Bảo Quốc, Ngọc Giàu