Lời bài hát: Cải lương Hai mảnh đời một nỗi đau – Vũ Linh, Hương Lan, Hoài Thanh

Cải lương Hai mảnh đời một nỗi đau – Vũ Linh, Hương Lan, Hoài Thanh -

Cải lương Hai mảnh đời một nỗi đau với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Hương Lan, Hoài Thanh, Hồng Nga…

Cải lương Hai mảnh đời một nỗi đau – Vũ Linh, Hương Lan, Hoài Thanh