Lời bài hát: Cải lương hồ quảng Chàng Cuội lên cung trăng – Vũ Linh, Phượng Mai

Cải lương hồ quảng Chàng Cuội lên cung trăng – Vũ Linh, Phượng Mai -

Cải lương hồ quảng Chàng Cuội lên cung trăng – Vũ Linh, Phượng Mai