Lời bài hát: Cải lương Lan và Điệp – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Miêu

Cải lương Lan và Điệp – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Miêu -

Vở Cải lương Lan và Điệp với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Miêu, Hữu Tài, Trương Long, Kim Phượng, Lê Giang, Diễm Xuân..

Cải lương Lan và Điệp – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Miêu