Lời bài hát: Cải lương Liveshow Vũ Linh người đưa đò ngày 25/04/2015

Cải lương Liveshow Vũ Linh người đưa đò ngày 25/04/2015 -

Ngày 25 tháng 04 năm 2015 NSUT Vũ Linh tổ chức đêm diễn live show với tên gọi Người đưa đò, ông hoàng cải lương hồ quảng cùng với nhiều nghệ sĩ đã diễn…

Cải lương Liveshow Vũ Linh người đưa đò ngày 25/04/2015