Lời bài hát: Cải lương Lôi vũ – Minh Vương, Lệ Thủy, Tô Kim Hồng

Cải lương Lôi vũ – Minh Vương, Lệ Thủy, Tô Kim Hồng -

Cải lương Lôi vũ – Minh Vương, Lệ Thủy, Tô Kim Hồng