Lời bài hát: Cải lương: Lữ Bố thời đại tuyển tập trích đoạn cải lương hài

Cải lương: Lữ Bố thời đại tuyển tập trích đoạn cải lương hài -

  • Lữ Bố Thời Đại
  • Lá Diêu Bông
  • Không
  • Hớn Đế Triệt Chiêu Quân
  • Gieo Gì Gặt Nấy
  • Giã Từ Lưu Linh
  • Ghen Thời Đại
  • Em Đi Chùa Hương
Cải lương: Lữ Bố thời đại tuyển tập trích đoạn cải lương hài