Lời bài hát: Cải lương Một thời chưa xa – Phượng Hằng, Quỳnh Hương

Cải lương Một thời chưa xa – Phượng Hằng, Quỳnh Hương -

Cải lương Một thời chưa xa Phượng Hằng, Quỳnh Hương. Vở Cải lương Một thời chưa xa với sự tham gia của các nghệ sĩ: Phượng Hằng, Quỳnh Hương, Mỹ Hằng, Chiêu Hùng, Hoàng Nhất, Trần Thanh Cường, Thanh Phong…

Cải lương Một thời chưa xa – Phượng Hằng, Quỳnh Hương