Lời bài hát: Cải lương mp3 Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài – Minh Vương, Thanh Kim Huệ

Cải lương mp3 Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài – Minh Vương, Thanh Kim Huệ -

Cải lương mp3 Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài với sự tham gia của NS Minh Vương,Thanh Kim Huệ, Chí Tâm, Bích Hạnh, Hồng Nga, Thành Được,…

Cải lương mp3 Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài – Minh Vương, Thanh Kim Huệ