Lời bài hát: Cải lương Mùa thu lá bay – Trọng Phúc, Hà Mi, Minh Vương

Cải lương Mùa thu lá bay – Trọng Phúc, Hà Mi, Minh Vương -

Vở Cải lương Mùa thu lá bay với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Trọng Phúc, Hà Mi, Minh Vương, Hồng Nhi, Cẩm Thu…

Cải lương Mùa thu lá bay – Trọng Phúc, Hà Mi, Minh Vương