Lời bài hát: Cải lương Mùa thu lá bay – Cải lương trước 1975 – Minh Phụng, Bạch Tuyết, Út Bạch Lan, Diệp Lang

Cải lương Mùa thu lá bay – Cải lương trước 1975 – Minh Phụng, Bạch Tuyết, Út Bạch Lan, Diệp Lang -

Vở cải lương xưa Mùa thu lá bay – Cải lương trước 1975. Do các nghệ sĩ Minh Phụng, Bạch Tuyết, Út Bạch Lan, Diệp Lang thể hiện.

Nghe cải lương Mùa Thu Lá Bay MP3 chất lượng cao

Cải lương Mùa thu lá bay – Cải lương trước 1975 – Minh Phụng, Bạch Tuyết, Út Bạch Lan, Diệp Lang