Lời bài hát: Cải lương Nàng tiên mẫu đơn – Thoại Mỹ, Kim Tử Long

Cải lương Nàng tiên mẫu đơn – Thoại Mỹ, Kim Tử Long -

Vở Cải lương Nàng tiên mẫu đơn với sự tham gia đóng góp của các nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ, Kim Tử Long, Trinh Trinh…

Cải lương Nàng tiên mẫu đơn – Thoại Mỹ, Kim Tử Long