Lời bài hát: Cải lương Người anh khác mẹ – Vũ Linh, Hương Lan, Trọng Hữu

Cải lương Người anh khác mẹ – Vũ Linh, Hương Lan, Trọng Hữu -

Vở Cải lương Người anh khác mẹ với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Hương Lan, Trọng Hữu, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng…

Cải lương Người anh khác mẹ – Vũ Linh, Hương Lan, Trọng Hữu